• publikacja powyżej 60 planów (MPZP, SUiKZP)
 • wizualizacja plików GML/XML
 • eksport danych (m.in. shp, gml, csv)
 • panel do zarządzania danymi przestrzennymi
 • dostęp do narzędzi geoportalu
 • obsługa podpisanych plików XML dla APP
 • automatyczne generowanie Zbiorów APP
 • udostępnianie Zbioru APP za pomocą usługi WMS
 • publikowanie podpisanego Zbioru APP
 • zaawansowana wizualizacja plików GML w oknie narzędzia Informator
 • wsparcie techniczne
 • szkolenie z wykorzystania narzędzi Wtyczka APP oraz Repozytorium APP

CENA: 4499 zł netto / rok