• publikacja do 25 planów (MPZP, SUiKZP)
  • wizualizacja plików GML/XML
  • eksport danych (m.in. shp, gml, csv)
  • panel do zarządzania danymi przestrzennymi
  • dostęp do narzędzi geoportalu
  • obsługa podpisanych plików XML dla APP
  • automatyczne generowanie Zbiorów APP
  • udostępnianie Zbioru APP za pomocą usługi WMS
  • publikowanie podpisanego Zbioru APP
  • zaawansowana wizualizacja plików GML w oknie narzędzia Informator
  • wsparcie techniczne

CENA: 1499 zł netto / rok