• publikacja od 26 do 60 planów (MPZP, SUiKZP),
  • wizualizacja plików GML/XML,
  • eksport danych (m.in. *.shp, *.gml, *.csv),
  • panel do zarządzania danymi przestrzennymi,
  • dostęp do narzędzi geoportalu,
  • obsługa podpisanych plików XML dla APP,
  • automatyczne generowanie Zbiorów APP,
  • udostępnianie Zbioru APP za pomocą usługi WMS,
  • publikowanie podpisanego Zbioru APP,
  • zaawansowana wizualizacja plików GML w oknie narzędzia Informator,
  • wsparcie techniczne.

CENA: 3499 zł netto / rok