• publikacja powyżej 60 planów (MPZP, SUiKZP),
 • wizualizacja plików GML/XML,
 • eksport danych (m.in. *.shp, *.gml, *.csv),
 • panel do zarządzania danymi przestrzennymi,
 • dostęp do narzędzi geoportalu,
 • obsługa podpisanych plików XML dla APP,
 • automatyczne generowanie Zbiorów APP,
 • udostępnianie Zbioru APP za pomocą usługi WMS,
 • publikowanie podpisanego Zbioru APP,
 • zaawansowana wizualizacja plików GML w oknie narzędzia Informator,
 • wsparcie techniczne,
 • szkolenie z wykorzystania narzędzi Wtyczka APP oraz Repozytorium APP.

CENA: 4499 zł netto / rok